120

120
Van... Haziran 1914... Aralık 1914’de Sarıkamış Harbinin başlaması ile birlikte çatışmalar yoğunlaşır ve bir gün Jandarma Tümeni’nin de cephanesi tükenir. Van’da az da olsa cephane vardır, sınırdaki askerlere gönderilmek istenir fakat elde doğru dürüst kağnı bile kalmadığı gibi, eli tüfek tutan hemen hemen herkes cephelerdedir. Hiçbir çare bulunamaz ve yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklar bu göreve gönüllü olurlar. Hemen hazırlıklara girişilir, 120 çocuk 1915 Ocak ayının donduran ayazlarında cephaneyi sırtlanır, karlı dağlara doğru yürümeye başlarlar. Ancak günler ve geceler süren bu büyük yolculuk, 120 çocuk için hiç kolay olmayacak ve tam bir ölüm kalım harbine dönüşecektir.
Program Türü : Hemen İzle